Gepubliceerd: 28 november 2011
Indiener(s): Jacques Monasch (PvdA), Farshad Bashir (SP), Ineke van Gent (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32376-25.html
ID: 32376-25

48,0 %
52,0 %

PvdA

SP

D66

SGP

VVD

PvdD

CU

CDA

PVV

GL


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID MONASCH C.S.

Voorgesteld in het Wetgevingsoverleg van 28 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de NMa vanwege de korte tijd die haar gegund is door de snel nabijkomende deadline van de minister, geen tijd heeft om definitief te beoordelen of de RET en Qbuzz gezamenlijk in zouden kunnen schrijven op de busconcessie in Rotterdam;

van mening, dat partijen gelijke kansen geboden zouden moeten worden om in te schrijven;

van mening, dat de tijd in dit geval discriminerend werkt;

verzoekt de regering zes maanden respijt te gunnen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in de grote steden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Bashir

Van Gent