Stemming

Motie Monasch c.s. over zes maanden uitstel

48,0 %
52,0 %


PvdA

CDA

SP

PVV

VVD

PvdD

CU

GL

D66

SGP


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID MONASCH C.S.

Voorgesteld in het Wetgevingsoverleg van 28 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de NMa vanwege de korte tijd die haar gegund is door de snel nabijkomende deadline van de minister, geen tijd heeft om definitief te beoordelen of de RET en Qbuzz gezamenlijk in zouden kunnen schrijven op de busconcessie in Rotterdam;

van mening, dat partijen gelijke kansen geboden zouden moeten worden om in te schrijven;

van mening, dat de tijd in dit geval discriminerend werkt;

verzoekt de regering zes maanden respijt te gunnen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in de grote steden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Bashir

Van Gent


Motie Monasch c.s. over zes maanden uitstel

2011-11-28
Dossier: 32376
Indiener(s): Ineke van Gent (GL), Farshad Bashir (SP), Jacques Monasch (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32376-25.html