Gepubliceerd: 28 november 2011
Indiener(s): Jacques Monasch (PvdA), Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32376-27.html
ID: 32376-27

41,3 %
58,7 %

PvdD

GL

SGP

D66

SP

CU

CDA

PvdA

VVD

PVV


Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN MONASCH EN BASHIR

Voorgesteld in het Wetgevingsoverleg van 28 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de PSO-verordening pas per 2019 vereist dat deze geïmplementeerd is in Nederlandse wetgeving;

overwegende, dat andere Europese landen geen haast maken met de omzetting van deze richtlijn in eigen wetgeving;

overwegende, dat Nederland niet het braafste jongetje van de klas in de EU in dezen hoeft te zijn;

verzoekt de regering de voorbeelden in Frankrijk en Duitsland te bezien en voorts geen haast te maken met de aanpassing van de Wp2000,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Bashir