Gepubliceerd: 28 november 2011
Indiener(s): Farshad Bashir (SP), Jacques Monasch (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32376-27.html
ID: 32376-27

41,3 %
58,7 %

PvdD

GL

SP

CU

CDA

D66

SGP

PVV

VVD

PvdA


Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN MONASCH EN BASHIR

Voorgesteld in het Wetgevingsoverleg van 28 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de PSO-verordening pas per 2019 vereist dat deze geïmplementeerd is in Nederlandse wetgeving;

overwegende, dat andere Europese landen geen haast maken met de omzetting van deze richtlijn in eigen wetgeving;

overwegende, dat Nederland niet het braafste jongetje van de klas in de EU in dezen hoeft te zijn;

verzoekt de regering de voorbeelden in Frankrijk en Duitsland te bezien en voorts geen haast te maken met de aanpassing van de Wp2000,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Bashir