Gepubliceerd: 16 november 2010
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32376-7.html
ID: 32376-7

Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2010

Hierbij ontvangt u mijn antwoord op de vraag van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat van 27 oktober 2010 (2010Z15350/2010D41546) inzake de onderhandse gunning van het stadsvervoer in de Stadsregio Amsterdam.

De Stadsregio Amsterdam heeft het stadsvervoer onderhands in één multimodale concessie gegund aan het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB). De gunning loopt tot 1 januari 2012. Op die datum geldt volgens het vigerende Besluit personenvervoer 2000 de aanbestedingsverplichting voor bus- en multimodale gunningen in de drie grote steden.

De Stadsregio heeft in augustus 2009 besloten dat het vervoer vanaf 1-1-2012 opnieuw onderhands gegund wordt aan het GVB voor de periode tot 1-1-2017. Mijn ambtsvoorganger heeft naar aanleiding van dit besluit de bijgevoegde brief aan de voorzitter van de Stadsregio gezonden.1 Overigens heeft de Stadsregio Amsterdam mij meegedeeld dat er in het concessiebesluit een artikel is opgenomen, waarin wordt vastgelegd dat de concessie van rechtswege vervalt indien deze in strijd is met wet- en regelgeving.

De FMN, de branchevereniging van commerciële vervoerders, is in beroep gegaan bij de Stadsregio. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend. Daarnaast is een kort geding aangevraagd.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus