Gepubliceerd: 6 december 2011
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32376-35.html
ID: 32376-35
Origineel: 32376-2

Nr. 35 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 6 december 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In het tweede lid van artikel IVA wordt «artikel I, onderdeel E» vervangen door: artikel II, onderdeel E.

Toelichting

Deze derde nota van wijziging betreft een wetstechnische aanpassing teneinde een foutieve verwijzing naar een artikel van het bij Koninklijke boodschap van 7 juni 2010 ingediende voorstel van wet (Verzamelwet Verkeer en Waterstaat) te herstellen.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus