Stemming

Motie De Jong over borging van de veiligheid van personeel en reizigers

46,0 %
54,0 %


PvdD

VVD

CDA

PvdA

SP

GL

SGP

PVV

D66

CU


Nr. 28 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Voorgesteld in het Wetgevingsoverleg van 28 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de Wp2000 reeds is vastgelegd dat in de concessie voor openbaar vervoer in ieder geval eisen moeten worden opgenomen voor de borging van veiligheid van personeel en reizigers;

overwegende, dat in de praktijk blijkt dat ieder vervoerbedrijf daar zijn eigen invulling aan geeft;

verzoekt de regering om in de concessievoorschriften vast te leggen dat de veiligheid van personeel en reizigers gewaarborgd is en dat het ov-reisverbod actief wordt opgelegd aan overtreders en dat daar proactief op wordt toegezien,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong


Motie De Jong over borging van de veiligheid van personeel en reizigers

2011-11-28
Dossier: 32376
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32376-28.html