Gepubliceerd: 6 december 2011
Indiener(s): Jacques Monasch (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32376-34.html
ID: 32376-34

Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH

Ontvangen 6 december 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel T, wordt artikel 47 als volgt gewijzigd:

1. De aanhef «1.» wordt voor de tekst geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het publiek belang zich hiertegen verzet en de concessie wordt verleend aan een vervoerder waarop de desbetreffende plusregio zeggenschap uitoefent.

II

In artikel I, onderdeel W, wordt in artikel 50 na «artikel 47» ingevoegd: , eerste lid,.

III

In artikel I, onderdeel W, wordt in artikel 52 na«artikel 47» ingevoegd: , eerste lid,.

Toelichting

Met dit amendement wordt het mogelijk voor een vervoersregio, in geval van tram- bus- of metroconcessies, en voor de minister, in geval van treinvervoer, om een eenmaal aanbestede vervoersconcessie na afloop van die concessie opnieuw in te besteden aan een daartoe nog bestaand of opnieuw op te richten vervoersbedrijf waarop zij invloed uitoefent.

Monasch