Gepubliceerd: 28 november 2011
Indiener(s): Ineke van Gent (GL), Jacques Monasch (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32376-23.html
ID: 32376-23

63,3 %
36,7 %

VVD

PVV

CU

PvdA

GL

PvdD

D66

CDA

SGP

SP


Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN MONASCH EN VAN GENT

Voorgesteld in het Wetgevingsoverleg van 28 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de betaalbaarheid van het ov voor reizigers centraal moet staan;

overwegende, dat met het aanbesteden van ov het belang van de aandeelhouders toeneemt;

overwegende, dat het belang van de betaalbaarheid voor de reiziger belangrijker is dan de winst voor de aandeelhouders;

verzoekt de regering dit uit te dragen in haar overleg met decentrale overheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Van Gent