Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 april 2010
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - schriftelijk overleg (v.s.o.)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)