Kamerstuk 31831-14

Amendement van de leden Voordewind en Aasted-Madsen-van Stiphout ter vervanging van nr. 13 over het schrappen van de verplichting om klachten op schrift te stellen

Dossier: Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman)


93,3 %
6,0 %

GL

PVV

D66

CU

Verdonk

SGP

VVD

CDA

PvdA

PvdD

SP


Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN AASTED MADSEN-VAN STIPHOUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13 1

Ontvangen 19 april 2010

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel E, vervalt in artikel 11d, tweede lid, de derde volzin.

Toelichting

In artikel 11d, tweede lid, wordt de Kinderombudsman verplicht om alle mondelinge klachten die binnenkomen schriftelijk vast te leggen. Deze verplichting zal voor de Kinderombudsman behoorlijke administratieve lasten met zich mee brengen. Het is bovendien niet nodig om de Kinderombudsman deze extra taak op te leggen. Om zijn taken efficiënt te kunnen vervullen zal de Kinderombudsman daar waar nodig immers zelf klachten op schrift stellen. Daarvoor is geen wettelijke bepaling nodig.

Voordewind

Aasted Madsen-van Stiphout