Gepubliceerd: 21 april 2010
Indiener(s): Marianne Langkamp (SP)
Onderwerpen: jongeren recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31831-17.html
ID: 31831-17

46,7 %
52,7 %

VVD

CU

PVV

CDA

GL

SP

D66

PvdA

PvdD

Lid-Verdonk

SGP


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID LANGKAMP

Voorgesteld 21 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het van belang is dat er een kinderombudsman komt;

verzoekt de regering in de begroting voor 2011 de benodigde middelen voor de instelling van een kinderombudsman op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Langkamp