Gepubliceerd: 21 april 2010
Indiener(s): Marianne Langkamp
Onderwerpen: jongeren recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31831-17.html
ID: 31831-17

46,7 %
52,7 %

CDA

CU

SP

D66

PvdD

PvdA

Verdonk

VVD

SGP

GL

PVV


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID LANGKAMP

Voorgesteld 21 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het van belang is dat er een kinderombudsman komt;

verzoekt de regering in de begroting voor 2011 de benodigde middelen voor de instelling van een kinderombudsman op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Langkamp