Gepubliceerd: 27 januari 2009
Indiener(s): Khadija Arib (PvdA)
Onderwerpen: jongeren recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31831-4.html
ID: 31831-4

31 831
Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 27 januari 2009

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In de ondertekening van het wetsvoorstel wordt «De minister van Justitie,» vervangen door: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,.