Gepubliceerd: 21 april 2010
Indiener(s): Marianne Langkamp (SP)
Onderwerpen: jongeren recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31831-16.html
ID: 31831-16

46,7 %
52,7 %

PVV

PvdD

CDA

VVD

GL

CU

PvdA

SP

SGP

D66

Lid-Verdonk


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID LANGKAMP

Voorgesteld 21 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het voor kinderen en ouders belangrijk is om te weten waar zij kunnen aankloppen voor informatie over kinderrechten en wanneer deze rechten in het gedrang komen;

overwegende, dat het daarom belangrijk is dat de kinderombudsman voldoende naamsbekendheid heeft;

verzoekt de regering een publiekscampagne voor de kinderombudsman op te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Langkamp