Stemming

Motie-Langkamp over aanbieden van het jaarverslag aan de Tweede Kamer

50,7 %
48,7 %


D66

PVV

GL

PvdA

VVD

Verdonk

SGP

CU

SP

PvdD

CDA


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID LANGKAMP

Voorgesteld 21 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de kinderombudsman dezelfde positie verdient in het parlement als de Nationale ombudsman;

stelt voor de kinderombudsman de gelegenheid te geven om zijn jaarverslag aan te bieden aan de Tweede Kamer en dat er ten minste eens per jaar een gesprek plaatsvindt tussen de kinderombudsman en de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Langkamp


Motie-Langkamp over aanbieden van het jaarverslag aan de Tweede Kamer

2010-04-21
Dossier: 31831
Indiener(s): Marianne Langkamp
Onderwerpen: jongeren recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31831-18.html