Stemming

Motie-Aasted-Madsen-van Stiphout c.s. over vrijmaken van budget voor de kinderombudsman

62,7 %
36,7 %


D66

CDA

PVV

SP

SGP

VVD

PvdD

GL

PvdA

CU

Lid-Verdonk


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID AASTED-MADSEN-VAN STIPHOUT C.S.

Voorgesteld 21 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de kinderombudsman zal gaan functioneren als substituut van de Nationale ombudsman;

constaterende, dat bij de Nationale ombudsman reeds een team jeugd bestaat, binnen de formatie van 144 fte;

overwegende, dat de overheid voor een zware bezuinigingstaak staat;

spreekt uit dat het team jeugd binnen de Nationale ombudsman wordt opgenomen in de formatie voor ondersteuning van de kinderombudsman;

spreekt uit dat het wenselijk is dat binnen het budget van de Nationale ombudsman middelen vrijgemaakt worden de instelling en instandhouding van de kinderombudsman, waarbij gewaarborgd is dat de kinderombudsman zijn wettelijke taken op een volwaardige manier kan uitoefenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aasted-Madsen-van Stiphout

Voordewind

Van der Vlies


Motie-Aasted-Madsen-van Stiphout c.s. over vrijmaken van budget voor de kinderombudsman

2010-04-21
Dossier: 31831
Indiener(s): Ine Aasted-Madsen (CDA), Joël Voordewind (CU), Bas van der Vlies (SGP)
Onderwerpen: jongeren recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31831-19.html