Stemming

Motie-Langkamp over opnemen van middelen op de begroting voor 2011

46,7 %
52,7 %


VVD

CU

PVV

CDA

GL

SP

D66

PvdA

PvdD

Lid-Verdonk

SGP


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID LANGKAMP

Voorgesteld 21 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het van belang is dat er een kinderombudsman komt;

verzoekt de regering in de begroting voor 2011 de benodigde middelen voor de instelling van een kinderombudsman op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Langkamp


Motie-Langkamp over opnemen van middelen op de begroting voor 2011

2010-04-21
Dossier: 31831
Indiener(s): Marianne Langkamp (SP)
Onderwerpen: jongeren recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31831-17.html