Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 oktober 2009
Besluit: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Verslag van een algemeen overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Vierde nota van wijziging
Derde nota van wijziging
Advies raad van state en reactie van de indieners
Tweede nota van wijziging
Nota naar aanleiding van het verslag
Verslag
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de raad van state
Nota van wijziging
Advies raad van state en reactie van de indieners
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Geleidende brief