Zoeken


Soort
Partij
PvdA 4255
CDA 3890
D66 3851
GL 3798
CU 3009
Meer...
VVD 2815
PVV 2193
SGP 1522
PvdD 1472
SP 558
DENK 496
50PLUS 385
BBB 298
FVD 201
Volt 132
BVNL 121
BIJ1 114
Fractie Den Haan 97
EénNL 78
GrKÖ 73
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
PvdA 4255
CDA 3890
D66 3851
GL 3798
CU 3009
Meer...
VVD 2815
PVV 2193
SGP 1522
PvdD 1472
SP 558
DENK 496
50PLUS 385
BBB 298
FVD 201
Volt 132
BVNL 121
BIJ1 114
Fractie Den Haan 97
EénNL 78
GrKÖ 73
Datum
Van:
Tot:

17539 resultaten

Motie van het lid De Graaf over een verbod op de azan (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid De Graaf over een verbod op de azan Motie begroting financiën Nr. 15 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat van steeds meer moskeeën in Nederland een al dan niet versterkte oproep te horen valt die moslims aanspoort op de knieën te gaan richting het oosten, de zogenaamde azan; overwegende dat dit geblèr van de azan niet in Nederland thuishoort; verzoekt de regering om snel met de gemeenten waar dit plaatsvindt, in overleg te gaan om te regelen dat dit direct wordt verboden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Nijboer c.s. over een onderzoek naar de samenwoonkloof en voorstellen om die te beperken (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Nijboer c.s. over een onderzoek naar de samenwoonkloof en voorstellen om die te beperken Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Motie van het lid Kat c.s. over voortzetting van het Informatiepunt Wajong voor 2022 (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Kat c.s. over voortzetting van het Informatiepunt Wajong voor 2022 Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID KAT C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle over acties uit het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie doorzetten (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Baarle over acties uit het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie doorzetten Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat arbeidsmarktdiscriminatie een hardnekkig probleem is; constaterende dat er een Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie is voor de periode 2018–2021; verzoekt de regering om in aanloop naar het op te stellen nationale plan tegen discriminatie met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme de acties uit het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie 2018–2021 door te zetten; verzoekt de regering tevens om als onderdeel van het komende nationaal plan tegen discriminatie een nieuw meerjarig actieplan tegen arbeidsmarktdiscriminatie op te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Baarle over risicoprofilering op herkomstland verbieden bij de handhaving van de Participatiewet (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Baarle over risicoprofilering op herkomstland verbieden bij de handhaving van de Participatiewet Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering aangeeft dat in vermogensonderzoek risicoprofilering op land van herkomst is toegestaan; verzoekt de regering om risicoprofilering op land van herkomst in de handhaving van de Participatiewet te verbieden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Motie van het lid Tielen over een brede publiekscampagne die bijdraagt aan een gelijkwaardiger positie van vrouwen op de arbeidsmarkt (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Tielen over een brede publiekscampagne die bijdraagt aan een gelijkwaardiger positie van vrouwen op de arbeidsmarkt Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat vrouwen nog geen volledig gelijkwaardige positie op de arbeidsmarkt hebben; constaterende dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw een overheidscampagne met de titel «Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid» de ideeën over en mogelijkheden voor vrouwen en werk heeft gestimuleerd; overwegende dat deze publiekscampagne in samenhang met andere beleidsinstrumenten heeft geresulteerd in grotere arbeidsparticipatie van vrouwen; verzoekt de regering om – in samenhang met relevante beleidsinstrumenten – te werken aan een brede publiekscampagne die aansluit bij deze tijd en als doel heeft bij te dragen aan een gelijkwaardiger positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, zowel in perceptie als in realiteit, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie het lid De Kort over gemeenten oproepen meer bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie naar praktijkopleidingen toe te leiden (t.v.v. 35925-XV-46) (Dossier 35925-XV)
Gewijzigde motie het lid De Kort over gemeenten oproepen meer bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie naar praktijkopleidingen toe te leiden (t.v.v. 35925-XV-46) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 80 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE KORT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 46 Voorgesteld 7 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat niet iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt in het bezit is van een startkwalificatie; overwegende dat gemeenten een passend aanbod dienen aan te bieden aan bijstandsgerechtigden om ze naar werk te begeleiden; overwegende dat een startkwalificatie meer kansen biedt op de arbeidsmarkt; overwegende dat er voldoende goede voorbeelden zijn van praktijkopleidingen die sterk arbeidsperspectief hebben; verzoekt de regering gemeenten op te roepen om meer bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie naar praktijkopleidingen toe te leiden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kat c.s. over uitbreiding van het experimenteerartikel in de Participatiewet (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Kat c.s. over uitbreiding van het experimenteerartikel in de Participatiewet Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID KAT C.S. ...

Motie van de leden Palland en Ceder over onderzoeken ten behoeve van een nieuwe nota Gezinsbeleid (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Palland en Ceder over onderzoeken ten behoeve van een nieuwe nota Gezinsbeleid Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN PALLAND EN CEDER Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uit het WRR-rapport «Het betere werk. ...

Motie van het lid Léon de Jong over pensioenindexatie in 2022 voor alle gepensioneerden en pensioendeelnemers (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Léon de Jong over pensioenindexatie in 2022 voor alle gepensioneerden en pensioendeelnemers Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering alles in het werk te stellen pensioenindexatie in 2022 voor alle gepensioneerden en pensioendeelnemers te laten plaatsvinden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ceder c.s. over het borgen van de kennis, expertise en infrastructuur van de Ambachtsacademie (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Ceder c.s. over het borgen van de kennis, expertise en infrastructuur van de Ambachtsacademie Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID CEDER C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het minimumloon met 4% extra verhogen per 1 januari (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het minimumloon met 4% extra verhogen per 1 januari Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Kat c.s. over de inzet van het adviesrecht door gemeentes bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Kat c.s. over de inzet van het adviesrecht door gemeentes bevorderen Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID KAT C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur (t.v.v. 35925-XV-72) (Dossier 35925-XV)
Gewijzigde motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur (t.v.v. 35925-XV-72) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 81 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Motie van het lid Léon de Jong over DNB oproepen om de benoeming van een actief lid van de Eerste Kamer in het bestuur van ABP af te wijzen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Léon de Jong over DNB oproepen om de benoeming van een actief lid van de Eerste Kamer in het bestuur van ABP af te wijzen Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij het toetreden tot het bestuur van een pensioenfonds alle schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen; constaterende dat pensioenfondsen de taak hebben om pensioengelden voor hun deelnemers adequaat te beheren en maximale rendementen te behalen; overwegende dat pensioenfondsen zich niet moeten bezighouden met klimaatpolitiek; overwegende dat het succesvol demoniseren van Pim Fortuyn richting 6 mei 2002 niet mag worden beloond; verzoekt de regering DNB actief op te roepen iedere schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan en derhalve de benoeming van een actief lid van de Eerste Kamer per 1 december 2021 tot het bestuur van ABP af te wijzen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Kent over het laten stijgen van het minimumloon op 1 januari 2022 met 20% (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Kent over het laten stijgen van het minimumloon op 1 januari 2022 met 20% Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VAN KENT Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de inflatie deze maand op 5,6% uitkomt; constaterende dat dit grote gevolgen heeft in de portemonnee van mensen; constaterende dat de lonen van gewone mensen al jaren achterblijven en de armoede toeneemt terwijl het aantal miljonairs en miljardairs stijgt; verzoekt de regering het minimumloon op 1 januari 2022 met 20% te laten stijgen, om daarna door te stijgen naar € 15 in 2025, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden De Graaf en Wilders over alle moskeeën sluiten (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden De Graaf en Wilders over alle moskeeën sluiten Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN DE GRAAF EN WILDERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat moskeeën de fysieke basisinfrastructuur vormen van de islam; overwegende dat de islam een ideologie is die haaks staat op onze rechtsstaat en een bedreiging vormt voor onze veiligheid en cultuur; verzoekt de regering om alle moskeeën te sluiten en de betreffende gebouwen een andere bestemming te geven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kuzu en Den Haan over mondzorg opnemen in het Nationaal Preventieakkoord (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Kuzu en Den Haan over mondzorg opnemen in het Nationaal Preventieakkoord Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN DEN HAAN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mondgezondheid en geestelijke gezondheid een prominente rol spelen in de algemene gezondheid; overwegende dat het Nationaal Preventieakkoord ruimte biedt voor uitbreiding; verzoekt de regering om bij een volgende update van het Nationaal Preventieakkoord inspanning te leveren om mondzorg te includeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Esch c.s. over een jaarlijks groeiend recyclingpercentage voor ziekenhuisafval (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Esch c.s. over een jaarlijks groeiend recyclingpercentage voor ziekenhuisafval Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH C.S. ...