Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

27985 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
10 februari 2011
Het plaatsen van acht gedetineerden op een cel en de onrust in de penitentiaire inrichting Tilburg
Sharon Gesthuizen (SP)
10 februari 2011 - 2 maart 2011
Tekort aan studenten bij maritiem-technische opleidingen
Tanja Jadnanansing (PvdA), Pauline Smeets (PvdA)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
10 februari 2011 - 28 maart 2011
Problematiek van autistische kinderen en kinderen met een laag IQ
Lea Bouwmeester (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
10 februari 2011 - 2 maart 2011
De halvering van de vergoeding voor rechtsbijstand
Jeroen Recourt (PvdA)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
10 februari 2011 - 1 maart 2011
Tentamenfraude bij Hogeschool InHolland
Tanja Jadnanansing (PvdA)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
10 februari 2011 - 4 maart 2011
Het Open Government Initiative
Arjan El Fassed (GL)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
10 februari 2011 - 16 februari 2011
De escalatie van de Nederlands-Iraanse betrekkingen
Alexander Pechtold (D66)
10 februari 2011 - 23 maart 2011
De wens van bijna 100 ouders na de zomer over te gaan op islamitisch thuisonderwijs in Amsterdam
Harm Beertema (PVV), Joram van Klaveren (PVV), Geert Wilders (PVV)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
9 februari 2011 - 15 februari 2011
Drugs, drank en telefoons in tbs-klinieken
Lea Bouwmeester (PvdA)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
9 februari 2011 - 16 maart 2011
Een terugkerend patroon van gebrekkige informatievoorziening door het kabinet aan de Tweede Kamer
Ineke van Gent (GL)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
8 februari 2011 - 14 februari 2011
Het terughalen van de Nederlandse ambassadeur in Teheran
Alexander Pechtold (D66)
8 februari 2011 - 25 februari 2011
Politieagenten die een sollicitatiecursus zouden geven aan jongeren in Amsterdam Nieuw West
Ahmed Marcouch (PvdA)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
8 februari 2011 - 1 maart 2011
Uiteenlopende eisen voor drogistenexamens en over het feit dat het Drogisterijcollege geen toezicht houdt op het deugdelijke afnemen van het drogisterijexamen
Anne Mulder (VVD), Erik Ziengs (VVD)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
8 februari 2011 - 3 maart 2011
Het aan kinderen opdringen van een eenzijdige klimaattheorie
Harm Beertema (PVV), Richard de Mos (PVV)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
8 februari 2011 - 3 maart 2011
Het artikel "Koop nieuw politiepistool riekt naar corruptie"
Angelien Eijsink (PvdA)
8 februari 2011 - 9 maart 2011
Kunst en erfgoed uit Egypte
Frans Timmermans (PvdA)
8 februari 2011 - 4 maart 2011
De terugvordering van Wsw-gelden van gemeenten
Mariëtte Hamer (PvdA)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
8 februari 2011
Een mogelijke kerncentrale in de Eemshaven
Diederik Samsom (PvdA), Tjeerd van Dekken (PvdA)
8 februari 2011 - 2 maart 2011
De veiligheidsmonitor van het CBS
Coşkun Çörüz (CDA)
8 februari 2011
De top-10 van ergernissen onder automobilisten
Léon de Jong (PVV)