Wetsvoorstel 36064 - 23 maart 2022
Indieners: Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 juli 2022
Status: Aangenomen
Stemmen - uitstellen
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd