Stemming

Motie van de leden Maatoug en Kathmann over financiële compensatie voor gemeenten die de energietoeslag uitkeren aan inkomens boven 120% van het sociaal minimum

46,0 %
54,0 %


SP

CU

Volt

Fractie Den Haan

BIJ1

VVD

PvdD

SGP

JA21

CDA

DENK

D66

GL

PvdA

FVD

PVV

Groep Van Haga

BBB

Omtzigt


Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN MAATOUG EN KATHMANN

Voorgesteld 29 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verschillende gemeenten minimabeleid hebben voor mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum;

constaterende dat er budget is vrijgemaakt voor het verstrekken van een energietoeslag aan mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum;

overwegende dat gemeenten dus ofwel zelf geld bij moeten leggen, ofwel keuzes moeten maken aan wie ze de toeslag wel of niet uitkeren;

verzoekt de regering gemeenten die de energietoeslag uitkeren aan mensen met een inkomen boven 120% sociaal minimum, daarvoor financieel te compenseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maatoug

Kathmann


Motie van de leden Maatoug en Kathmann over financiële compensatie voor gemeenten die de energietoeslag uitkeren aan inkomens boven 120% van het sociaal minimum

2022-06-29
Dossier: 36064
Indiener(s): Senna Maatoug (GL), Barbara Kathmann (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36064-7.html