Kamerstuk 36064-17

Nader gewijzigde motie van het lid Podt over voorkomen dat studenten altijd maximaal moeten lenen voordat zij in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand (t.v.v. 36064-16)

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage)

Gepubliceerd: 7 juli 2022
Indiener(s): Anne-Marijke Podt (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36064-17.html
ID: 36064-17

62,7 %
37,3 %

PVV

GL

D66

CU

BBB

SP

FVD

Fractie Den Haan

PvdD

JA21

Omtzigt

VVD

DENK

Groep Van Haga

CDA

PvdA

SGP

BIJ1

Volt


Nr. 17 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PODT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16

Voorgesteld 7 juli 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat studentenhuishoudens in een financieel kwetsbare situatie in de problemen kunnen geraken door de gestegen energierekening;

overwegende dat zij geen aanspraak kunnen maken op de energietoeslag via de categoriale bijzondere bijstand;

van mening dat deze studenten op een laagdrempelige manier terecht moeten kunnen bij hun gemeente voor ondersteuning via de individuele bijzondere bijstand;

van mening dat laagdrempeligheid wil zeggen dat, waar bij de categoriale bijzondere bijstand geen vermogenstoets is opgenomen, voor studenten vergelijkbare ruimte gewenst is ten aanzien van voorliggende voorzieningen;

verzoekt de regering om zeer actief uit te dragen waar studenten terecht kunnen voor ondersteuning, in gesprek met gemeenten te bekijken of het lukt studenten te bereiken en met steden met een grote studentenpopulatie te blijven monitoren of zij uitkomen met het beschikbare budget;

verzoekt de regering er bij gemeenten op aan te dringen om de ruimte die er is om te beoordelen of een voorliggende voorziening passend en toereikend is te benutten om te voorkomen dat studenten altijd maximaal moeten lenen voordat zij in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand;

en gaat over tot de orde van de dag.

Podt