Kamerstuk 36064-5

Motie van de leden Van Baarle en Kuzu over studenten met een eigen energierekening niet uitsluiten van de energietoelage

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage)

Gepubliceerd: 29 juni 2022
Indiener(s): Stephan van Baarle (DENK), Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36064-5.html
ID: 36064-5

46,7 %
53,3 %

Fractie Den Haan

PvdD

D66

BIJ1

FVD

SP

Groep Van Haga

PvdA

DENK

Volt

CDA

SGP

CU

JA21

BBB

GL

VVD

Omtzigt

PVV


Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN KUZU

Voorgesteld 29 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om het categorisch uitsluiten van studenten uit de richtlijn voor de energietoelage te schrappen, zodat uitwonende studenten met een eigen energierekening de energietoelage kunnen krijgen;

verzoekt de regering tevens om de gemeenten voor de financiële compensatie van studenten te compenseren en dit de dekken uit de meevallers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle

Kuzu