Kamerstuk 36064-6

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een uitputtend overzicht van de gemeentelijke eisen aan de energietoelage

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage)


100,0 %
0,0 %

Omtzigt

CU

GL

PVV

FVD

SP

Groep Van Haga

PvdA

Fractie Den Haan

DENK

PvdD

BIJ1

D66

CDA

JA21

VVD

BBB

Volt

SGP


Nr. 6 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S.

Voorgesteld 29 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om een uitputtend overzicht van de eisen die gemeenten stellen bij de energietoeslag, aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle

Maatoug

Kathmann