Stemming

Motie van de leden Stoffer en Maatoug over het monitoren van de armoede- en schuldenproblematiek als gevolg van de energieprijzen

100,0 %
0,0 %


D66

Groep Van Haga

SP

SGP

PvdD

PVV

Volt

BBB

CU

DENK

Omtzigt

GL

VVD

JA21

Fractie Den Haan

FVD

CDA

BIJ1

PvdA


Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN MAATOUG

Voorgesteld 29 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat burgers langdurig geconfronteerd worden met fors gestegen energieprijzen en oplopende inflatie;

overwegende dat sprake is van energiearmoede die met name lagere en middeninkomens raakt, en dat de verwachting is dat deze situatie voorlopig nog niet ten einde is;

verzoekt de regering te monitoren hoe de armoede- en schuldenproblematiek als gevolg van de energieprijzen zich verder ontwikkelt, en de Kamer hierover regelmatig te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Maatoug


Motie van de leden Stoffer en Maatoug over het monitoren van de armoede- en schuldenproblematiek als gevolg van de energieprijzen

2022-06-29
Dossier: 36064
Indiener(s): Senna Maatoug (GL), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36064-8.html