Kamerstuk 36064-8

Motie van de leden Stoffer en Maatoug over het monitoren van de armoede- en schuldenproblematiek als gevolg van de energieprijzen

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage)

Gepubliceerd: 29 juni 2022
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Senna Maatoug (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36064-8.html
ID: 36064-8

100,0 %
0,0 %

D66

GL

DENK

BBB

PVV

CU

PvdA

Omtzigt

CDA

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

Volt

SGP

FVD

PvdD

BIJ1

SP

VVD

JA21


Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN MAATOUG

Voorgesteld 29 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat burgers langdurig geconfronteerd worden met fors gestegen energieprijzen en oplopende inflatie;

overwegende dat sprake is van energiearmoede die met name lagere en middeninkomens raakt, en dat de verwachting is dat deze situatie voorlopig nog niet ten einde is;

verzoekt de regering te monitoren hoe de armoede- en schuldenproblematiek als gevolg van de energieprijzen zich verder ontwikkelt, en de Kamer hierover regelmatig te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Maatoug