Kamerstuk 36064-15

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de regeling aanpassen en uitbreiden ten behoeve van mensen die er nu buiten vallen (t.v.v. 36064-14)

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage)


42,7 %
48,0 %
Voor: onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, Tom van der Lee, Jasper van Dijk, Joris Thijssen, Peter Kwint, Renske Leijten, Lilian Helder, Barbara Kathmann, Pieter Omtzigt, Mahir Alkaya, Eva van Esch, Jesse Klaver, Wybren van Haga, Esther Ouwehand, Vicky Maeijer, Alexander Kops, Songül Mutluer, Pepijn van Houwelingen, Liane den Haan, Simone Kerseboom, Habtamu de Hoop, Lilian Marijnissen, Machiel de Graaf, Leonie Vestering, Thierry Baudet, Kees van der Staaij, Laurens Dassen, Stephan van Baarle, Sandra Beckerman, Dion Graus, Gidi Markuszower, Martin Bosma, Caroline van der Plas, Frank Wassenberg, Chris Stoffer, Frederik Jansen, Bart van Kent, Maarten Hijink, Harm Beertema, Attje Kuiken, Nilüfer Gündoğan, Lisa Westerveld, Tunahan Kuzu, Henk Nijboer, Christine Teunissen, Farid Azarkan, Gideon van Meijeren, Suzanne Kröger, Geert Wilders, Mohammed Mohandis, Raymond de Roon, Léon de Jong, Michiel van Nispen, Sylvana Simons, Lammert van Raan, Danai van Weerdenburg, Marieke Koekkoek, Marijke van Beukering-Huijbregts, Kati Piri, Senna Maatoug, Fleur Agema
Tegen: onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, Lucille Werner, Joba van den Berg-Jansen, Bart Smals, Pieter Grinwis, René Peters, Jeanet van der Laan, Henri Bontenbal, Daan de Kort, Ruud Verkuijlen, Eelco Heinen, Hülya Kat, Gert-Jan Segers, Salima Belhaj, Paul van Meenen, Roelien Kamminga, Judith Tielen, Queeny Rajkowski, Thierry Aartsen, Rens Raemakers, Ruben Brekelmans, Hawre Rahimi, Mark Strolenberg, Hanneke van der Werf, Steven van Weyenberg, Raoul Boucke, Jan Klink, Derk Boswijk, Erik Haverkort, Sophie Hermans, Anne-Marijke Podt, Fonda Sahla, Hatte van der Woude, Romke de Jong, Mustafa Amhaouch, Jaco Geurts, Zohair El Yassini, Alexander Hammelburg, Daniel Koerhuis, Mariëlle Paul, Hilde Palland, Vera Bergkamp, Folkert Idsinga, Thom van Campen, Silvio Erkens, Don Ceder, Tjeerd de Groot, Ingrid Michon, Pim van Strien, Joost Sneller, Fahid Minhas, Jan Paternotte, Faissal Boulakjar, Lisa van Ginneken, Peter Valstar, Rudmer Heerema, Chris Simons, Peter de Groot, Raymond Knops, Jeroen van Wijngaarden, Ulysse Ellian, Stieneke van der Graaf, Kiki Hagen, Hind Dekker-Abdulaziz, Inge van Dijk, Evert Jan Slootweg, Sjoerd Sjoerdsma, Agnes Mulder, Harry Bevers
Niet gestemd: Sietse Fritsma, Barry Madlener, Hans Smolders, Harry van der Molen, Daan de Neef, Roelof Bisschop, Bente Becker, Laura Bromet, Corinne Ellemeet, Jacqueline van den Hil, Olaf Ephraim, Edgar Mulder, Khadija Arib, Nicki Pouw-Verweij

Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 7 juli 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een grote groep burgers in grote problemen komt, maar geen gebruik kan maken van de regeling, zoals bijvoorbeeld alleenstaanden die 85% van het minimumloon verdienen;

constaterende dat er een onwenselijke hardheid zit in de regeling, namelijk dat je ofwel € 1.300 krijgt ofwel € 0 wanneer je net «te veel» inkomen hebt;

verzoekt de regering de regeling langs de volgende lijnen aan te passen en uit te breiden:

  • een tweede schijf te introduceren van € 650 voor een volgende inkomenscategorie (zeg tot 150% van het Wettelijk Sociaal Minimum)

  • de gemeentes relatief royaal middelen beschikbaar te stellen voor een energietoeslag voor mensen die buiten de regeling vallen, maar toch geconfronteerd worden met niet te dragen kosten, zodat zij relatief vaak maatwerk kunnen bieden bij schrijnende gevallen (indicatief: voor 2% van de huishoudens in de gemeente)

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Stoffer

Eerdmans

Den Haan

Dassen

Ephraim

Gündogan