Kamerstuk 36064-12

Motie van het lid Omtzigt c.s. over geen volledige uitkering voor gemeentes die een bovengrens hanteren van minder dan 120% van het sociaal minimum

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage)


35,3 %
64,7 %

PVV

PvdA

PvdD

BBB

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

D66

Volt

CU

SP

BIJ1

GL

DENK

VVD

JA21

CDA

FVD

SGP

Omtzigt


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 29 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de energietoeslag bedoeld is voor huishoudens die moeten rondkomen van minder dan 120% van het sociaal minimum;

verzoekt de regering gemeentes die een bovengrens van lager dan 120% van het sociaal minimum hanteren of andere extra beperkingen opleggen, niet de volledige uitkering over te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Stoffer

Eerdmans

Den Haan

Dassen

Ephraim

Gündoğan