Wetsvoorstel 35925-VII - 21 september 2021
Indiener: Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 december 2021
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Amendement
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief Algemene Rekenkamer
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Nader rapport
In handen van commissie stellen (algemeen)