Kamerstuk 35925-VII-97

Gewijzigd amendement van het lid Nijboer 35925-VII-97 t.v.v. nr. 91 over het toevoegen van een wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek over het verlengen van de termijn voor toetsing van de aanvangshuur

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 6 december 2021
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-VII-97.html
ID: 35925-VII-97
Origineel: 35925-VII-91

43,3 %
56,7 %

Fractie Den Haan

JA21

Groep Van Haga

SP

DENK

FVD

PVV

VVD

Omtzigt

Volt

PvdD

CU

BBB

BIJ1

GL

CDA

SGP

D66

PvdA