Kamerstuk 35925-VII-83

Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over studieschuld niet meer mee laten tellen bij hypotheekverstrekking

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 15 november 2021
Indiener(s): Liane den Haan (Fractie Den Haan), Stephan van Baarle (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-VII-83.html
ID: 35925-VII-83

34,0 %
65,3 %

CU

PvdA

Omtzigt

JA21

VVD

PVV

BIJ1

D66

Groep Van Haga

FVD

BBB

Volt

SP

GL

CDA

DENK

PvdD

SGP

Fractie Den Haan


Nr. 83 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN DEN HAAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om studieschuld niet meer mee te laten tellen bij hypotheekverstrekking, door studieschuld uit te zonderen in de regeling hypothecair krediet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle

Den Haan