Kamerstuk 35925-VII-80

Motie van het lid Bisschop over het percentage betaalbare woningen in de Woningbouwimpuls verhogen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 15 november 2021
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-VII-80.html
ID: 35925-VII-80

74,0 %
25,3 %

VVD

CU

BIJ1

Volt

SP

PvdA

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

DENK

CDA

PvdD

PVV

JA21

FVD

Omtzigt

BBB

D66

SGP

GL


Nr. 80 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er budget beschikbaar is voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls;

constaterende dat in eerdere tranches vereist was dat minimaal 50% van de woningen uit een project betaalbare woningen zijn;

overwegende dat het wenselijk is dat zo veel mogelijk woningen die mede door de Woningbouwimpuls gerealiseerd worden betaalbaar zijn, zodat groepen zoals jongeren en starters beter toegang krijgen tot de woningmarkt;

verzoekt de regering het percentage van 50% in de vierde tranche te verhogen, bijvoorbeeld naar 60%, zodat meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden met ondersteuning vanuit de Woningbouwimpuls,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop