Kamerstuk 35925-VII-48

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022


100,0 %
0,0 %

JA21

BIJ1

DENK

GL

SP

FVD

Omtzigt

D66

SGP

Volt

PVV

Fractie Den Haan

PvdD

BBB

CU

VVD

Groep Van Haga

PvdA

CDA


Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 17

Voorgesteld 2 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veruit de meeste gedupeerden van het toeslagenschandaal nog altijd niet gecompenseerd zijn;

constaterende dat veel gedupeerden nog elke dag te maken hebben met de ingrijpende gevolgen van het toeslagenschandaal, zoals ernstige schuldenproblematiek, psychisch leed en huisuitzettingen;

constaterende dat een erkend gedupeerde recent de rechter nodig had om een huisuitzetting te voorkomen omdat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen en de Commissie Werkelijke Schade niet ingrepen, terwijl er een discretionaire bevoegdheid bestaat;

verzoekt de regering niet te accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst opnieuw gedwongen worden naar de rechter te gaan en zich maximaal in te spannen dat het eens maar nooit meer was dat mensen op de valreep door de rechter gered moeten worden van een huisuitzetting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Arib

Van Baarle

Dassen

Bromet

Bisschop

Van der Plas

Van Haga

Eerdmans

Den Haan

Simons

Martin Bosma

Omtzigt

Van Raan

Idsinga

Kat

Inge van Dijk

Grinwis