Kamerstuk 35925-VII-5

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters en het oprichten van een denktank volkshuisvesting

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 7 oktober 2021
Indiener(s): Pieter Omtzigt (Omtzigt)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-VII-5.html
ID: 35925-VII-5

22,0 %
78,0 %

JA21

Volt

PvdA

CU

SGP

Groep Van Haga

D66

Omtzigt

CDA

DENK

BBB

PVV

PvdD

VVD

SP

Fractie Den Haan

FVD

BIJ1

GL


Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 7 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 11 Centraal apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000).

II

In artikel 11 Centraal apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.500 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat er € 400.000 afgaat van de directie Communicatie in verband met de formatiereductie van voorlichters. Ook regelt dit amendement dat 2,5 miljoen euro beschikbaar komt voor het opzetten van een onafhankelijke denktank voor de planning van volkshuisvesting. Dit bedrag dient structureel te worden toegevoegd voor het in stand houden van deze denktank.

Omtzigt