Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 januari 2021
Status: Aangenomen
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Motie
Motie
Motie
Motie
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Aanmelden voor plenaire behandeling