Stemming

Motie van de leden Van Raan en Van Esch over over een tijdelijk vliegverbod voor niet-noodzakelijke reizen

14,8 %
85,2 %


PvdA

CU

CDA

vKA

SGP

Krol

50PLUS

PvdD

GL

VVD

D66

PVV

DENK

SP

FvD


Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN VAN ESCH

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de actuele dringende noodzaak om de kans op besmetting in alle sectoren te minimaliseren;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk een tijdelijk vliegverbod in te stellen voor niet-noodzakelijke reizen, en de Kamer op de hoogte te houden van dit proces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Van Esch


Motie van de leden Van Raan en Van Esch over over een tijdelijk vliegverbod voor niet-noodzakelijke reizen

2021-01-07
Dossier: 35695
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD), van Esch
Onderwerpen: gezondheidsrisico's organisatie en beleid verkeer zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35695-12.html