96,6 %
3,4 %

vKA

CU

DENK

FvD

SP

SGP

PvdD

Krol

50PLUS

GL

VVD

PVV

CDA

D66

PvdA


Nr. 7 MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het OMT heeft geadviseerd om het aantal reisbewegingen vanuit Zuid-Afrika zo veel mogelijk te beperken;

verzoekt de regering, om concrete maatregelen voor te stellen om het direct dan wel indirect reizen vanuit Zuid-Afrika in te perken en deze voor het Kamerdebat van komende woensdag met de Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Paternotte

Kuiken