100,0 %
0,0 %

PvdA

SP

D66

CU

DENK

SGP

PVV

Krol

CDA

VVD

PvdD

GL

50PLUS

FvD

vKA


Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat is gekozen om een negatievetestverplichting te hanteren voor reizigers die Nederland in willen reizen;

overwegende dat de testverplichting voor Nederlanders die reizen om noodzakelijke redenen de nodige problemen kan opleveren;

verzoekt de regering, om als consulaire dienst Nederlanders die niet voor vakantiedoeleinden vast zijn komen te zitten, te helpen met het vinden van de testfaciliteiten en andere noodzakelijke hulp als zij problemen ondervinden met terugkeren naar Nederland door de ingevoerde testverplichting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Van der Staaij