Stemming

Motie van het lid Kröger c.s. over het direct dan wel indirect reizen vanuit Zuid-Afrika inperken

96,6 %
3,4 %


vKA

CU

DENK

FvD

SP

SGP

PvdD

Krol

50PLUS

GL

VVD

PVV

CDA

D66

PvdA


Nr. 7 MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het OMT heeft geadviseerd om het aantal reisbewegingen vanuit Zuid-Afrika zo veel mogelijk te beperken;

verzoekt de regering, om concrete maatregelen voor te stellen om het direct dan wel indirect reizen vanuit Zuid-Afrika in te perken en deze voor het Kamerdebat van komende woensdag met de Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Paternotte

Kuiken


Motie van het lid Kröger c.s. over het direct dan wel indirect reizen vanuit Zuid-Afrika inperken

2021-01-07
Dossier: 35695
Indiener(s): Suzanne Kröger (GL), Jan Paternotte (D66), Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's organisatie en beleid verkeer zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35695-7.html