Kamerstuk 35695-12

Motie van de leden Van Raan en Van Esch over over een tijdelijk vliegverbod voor niet-noodzakelijke reizen

Dossier: Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een verduidelijking van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer


14,8 %
85,2 %

PvdA

CU

CDA

vKA

SGP

Krol

50PLUS

PvdD

GL

VVD

D66

PVV

DENK

SP

FvD


Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN VAN ESCH

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de actuele dringende noodzaak om de kans op besmetting in alle sectoren te minimaliseren;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk een tijdelijk vliegverbod in te stellen voor niet-noodzakelijke reizen, en de Kamer op de hoogte te houden van dit proces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Van Esch