Stemming

Motie van de leden Van Gerven en Van Raan over een vliegverbod voor hoogrisicogebieden

42,3 %
57,7 %


PvdA

D66

GL

FvD

vKA

50PLUS

PVV

PvdD

DENK

CDA

VVD

Krol

SP

CU

SGP


Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN VAN RAAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de luchtvaart een belangrijke rol speelt in het verspreiden van het coronavirus maar voor deze sector thans andere regels gelden dan voor scholen, winkels, cultuursector en horeca;

constaterende dat een negatieve testuitslag van maximaal 72 uur oud te weinig garantie geeft dat iemand niet besmet is op het moment van reizen;

overwegende dat het van groot belang is snelle verspreiding van virusmutaties tegen te gaan vanwege de hoge besmettingsaantallen en druk op de zorg;

verzoekt de regering, een vliegverbod in te stellen voor hoogrisicogebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Van Raan


Motie van de leden Van Gerven en Van Raan over een vliegverbod voor hoogrisicogebieden

2021-01-07
Dossier: 35695
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's organisatie en beleid verkeer zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35695-9.html