Wetsvoorstel 35574 - 15 september 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 12 november 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Ter informatie
Agenderen - stemmingen
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Ter informatie
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
In handen van commissie stellen (algemeen)