Stemming

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen (Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen)

100,0 %
0,0 %


SP

FvD

SGP

CU

PvdA

VVD

PVV

DENK

D66

50PLUS

Krol

vKA

Van Haga

PvdD

CDA

GL