Kamerstuk 35574-21

Brief van het lid Leijten c.s. met het verzoek om het ontwerp van het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen

Dossier: Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen (Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen)


Nr. 21 BRIEF VAN HET LID LEIJTEN C.S.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 februari 2021

Overeenkomstig artikel 127 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, verzoeken onderstaande leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal hierbij om het ontwerp van het besluit van 14 december 2020 tot wijziging van het uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (bijlage bij Kamerstuk 35 574, nr. 20) bij wet te regelen en daarmee ter uitdrukkelijke goedkeuring voor te leggen.

Leijten Alkaya Beckerman Jasper van Dijk Futselaar Van Gerven Hijink Karabulut Van Kent Kwint Laçin Marijnissen Van Nispen Van Raak Asscher Gijs van Dijk Van den Hul Kerstens Kuiken Moorlag Nijboer Ploumen Van Esch Ouwehand Van Raan Wassenberg Azarkan Kuzu Öztürk Van Kooten-Arissen