Gepubliceerd: 12 november 2020
Indiener(s): Alexandra van Huffelen (staatssecretaris financiƫn) (D66)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35574-19.html
ID: 35574-19

Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2020

Vanmiddag zijn er door enkele leden gewijzigde amendementen ingediend. De brief met appreciaties van amendementen bij het pakket Belastingplan 2021 was op dat moment al door uw Kamer ontvangen en daardoor is hierover nog geen oordeel uitgesproken.1 In deze brief wil ik het oordeel van het kabinet op deze gewijzigde amendementen kenbaar maken.

Gewijzigde amendementen

Het lid Omtzigt heeft een gewijzigd amendement met Kamerstuk 35 574, nr. 17 ingediend ter vervanging van amendement met Kamerstuk 35 574, nr. 14. Dit amendement introduceert een zware voor- en nahang bij de krachtens artikel 38, tweede lid, Awir vast te stellen algemene maatregel van bestuur. Het oordeel op genoemd amendement met Kamerstuk 35 574, nr. 17 is oordeel Kamer.

De leden Lodders, Van Weyenberg, Omtzigt en Bruins hebben een gewijzigd amendement met Kamerstuk 35 574, nr. 18 ingediend ter vervanging van het (gewijzigde) amendement met Kamerstuk 35 574, nr. 16. Met dit amendement wordt de aanmelding van een belanghebbende voor hulpverlening bij sociale of financiële problematiek door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van zijn woonplaats gefaciliteerd. Ik acht deze wijziging passend gelet op de beperkte zeer zwaar getroffen groep waar het hier om gaat. Het oordeel op amendement met Kamerstuk 35 574, nr. 18 is oordeel Kamer.

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen