Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 maart 2020
Status: Aangenomen
Betrokken - bij begrotingsoverleg (achteraf agenderen)
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]