Kamerstuk 35412-12

Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Van Haga over het tegengaan van oneigenlijk gebruik (t.v.v. 35412-8)

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiƫn (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Gepubliceerd: 26 maart 2020
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35412-12.html
ID: 35412-12

Nr. 12 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN HAGA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 8

Voorgesteld 26 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er een noodpakket «banen en economie» is gepresenteerd, waarin veel open-einde regelingen zijn opgenomen,

overwegende, dat de steunmaatregelen op een doelmatige manier ingezet moeten worden,

overwegende, dat fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik tegengegaan moet worden,

verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om oneigenlijk gebruik van de huidige steunmaatregelen tegen te gaan, en bij eventuele volgende maatregelen lering te trekken ten aanzien van fraudebestrijding uit het eerste noodpakket,

en gaat over tot de orde van de dag,

Stoffer

Van Haga