Kamerstuk 35412-7

Motie van het lid Nijboer over de maximale huurstijging per 1 juli naar beneden bijstellen

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiƫn (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Gepubliceerd: 25 maart 2020
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35412-7.html
ID: 35412-7

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de maximaal toegestane huurverhogingen nog gebaseerd zijn op hoge economische groeicijfers en lage werkloosheid;

overwegende dat steeds meer huurders in financiële problemen komen;

verzoekt het kabinet, de maximale huurstijging per 1 juli naar beneden toe bij te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer