Stemming

Motie van de leden Van Haga en Baudet over het beperken van bureaucratie bij lagere overheden en overheidsinstellingen

100,0 %
0,0 %


FvD

PvdA

CU

Van Haga

50PLUS

D66

PvdD

VVD

SGP

vKA

GL

CDA

SP

PVV

DENK


Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN BAUDET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat lagere overheden en andere overheidsinstellingen kunnen bijdragen aan het verminderen van de bureaucratie tijdens de coronacrisis;

overwegende dat de doeltreffendheid van de door de regering afgekondigde maatregelen mede afhankelijk is van de snelheid van de uitvoering van deze maatregelen door de verschillende ambtenaren;

verzoekt de regering, lagere overheden en overheidsinstellingen uitdrukkelijk te verzoeken bureaucratie tot een minimum te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Baudet


Motie van de leden Van Haga en Baudet over het beperken van bureaucratie bij lagere overheden en overheidsinstellingen

2020-03-25
Dossier: 35412
Indiener(s): Thierry Baudet (FvD), Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35412-10.html