Stemming

Motie van het lid Van Haga c.s. over vrijstelling van hypotheekaflossing voor een bepaalde groep particulieren

35,3 %
64,7 %


FvD

Van Haga

CDA

vKA

DENK

SGP

CU

VVD

GL

D66

50PLUS

PVV

PvdD

PvdA

SP


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sprake is van een groot liquiditeitsprobleem ten gevolge van de coronacrisis;

overwegende dat het voor een bepaalde groep particulieren en ondernemers de redding zou zijn indien er geen aflossing op hypotheken hoeft te worden betaald;

verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken tot vrijstelling van hypotheekaflossing voor deze groep voor een nader te bepalen periode, waarbij de overheid garant staat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Baudet

Stoffer


Motie van het lid Van Haga c.s. over vrijstelling van hypotheekaflossing voor een bepaalde groep particulieren

2020-03-25
Dossier: 35412
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Wybren van Haga (Lid-Haga), Thierry Baudet (FvD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35412-9.html